Kohaletoimetamine Eestis & Euroopas

5.1.    Pärast müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Mulieres OÜ tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks Mulieres OÜ logistikapartneri(te)le.

5.2.   Kui kasutasite riigisisest pakiautomaadi teenust, siis tellimus väljastatakse Kliendi poolt valitud pakiautomaadist Eesti piires 1-3 tööpäeva jooksul. Tellimuse saabudes pakiautomaati saadetakse Kliendi mobiilile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning Klient saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saabumisest kliendi mobiilile. Seejärel tagastatakse pakk Mulieres OÜ-le.

5.3.   Kui kasutasite rahvusvahelist Itella Smartposti pakiautomaadi teenust (laieneb ainult Soome klientidele), siis tellimus väljastatakse Kliendi poolt valitud pakiautomaadist Soomes 3-5 tööpäeva jooksul. Tellimuse saabudes pakiautomaati saadetakse Kliendi mobiilile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning Klient saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saabumisest kliendi mobiilile. Seejärel tagastatakse pakk Mulieres OÜ-le.

5.4.   Kui kasutasite rahvusvahelist Itella Smartposti postkontori teenust (laieneb ainult Soome klientidele), siis tellimus väljastatakse Kliendi poolt valitud postkontorist Soomes 5-7 tööpäeva jooksul. Kui pakk on jõudnud sihtkohta, edastatakse kliendile paki saabumise teatis postkasti. Saadetist hoiustatakse postkontoris 14 kalendripäeva, alates paki saabumisest postkontorisse. Seejärel tagastatakse pakk Mulieres OÜ-le.

5.5.   Transpordi käigus vigastada saanud tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse kliendile. Juhul, kui toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse kliendile kauba maksumus.

5.6.   Mulieres OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartnerile üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Mulieres OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Taganemisõigus

6.1      Mulieres veebilehelt ostetud toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane taganemisõigus. Juhul kui e-poest tellitud toode kliendile ei sobi, võib ta selle e-kauplusesse tagastada.

6.2     Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus  e-kirja teel, aadressile  mulieres@mulieres.eu Pärast taganemisavalduse kättesaamist saadab Mulieres OÜ kliendile kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.

6.3     Ostetud toode tuleb tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates toote tagastamise avalduse esitamist.

6.4     Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tagastatav toode olema kasutamata ning toote pakend terve ja kahjustamata.

6.5     14-päevane taganemisõigus ei kehti kaubale, kui:

1)        toode on tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel kasutamiseks kõlbmatu või see on olnud kasutusel või avatud või mille kasutamist (või mittekasutamist) ei ole võimalik kontrollida

6.6   Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

6.7     Kauba tagastamise korral tagastatakse kliendile ostu eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14-päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Mulieres OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

7. Vastutus

Mulieres OÜ  ja klient vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8. Vääramatu jõud

Mulieres OÜ ei vastuta tekitatud kahju või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Mulieres OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Mulieres OÜ lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse.

10. Pretensioonide esitamise kord

10.1  Mulieres OÜ vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon meiliaadressile mulieres@mulieres.eu

10.2  Pretensioonis tuleb ära märkida:

1)        Kliendi nimi ja kontaktandmed;

2)        Kaebuse esitamise kuupäev ja tellimuse/arve number;

3)        Kauba puudus;

4)        Mulieres OÜ-le  esitatav nõue;

5)        Kahjustuse korral lisada pildid kahjustatud kaubast.

10.3 Mulieres OÜ  vastab pretensioonile hiljemalt 15 päeva jooksul pärast pretensiooni kättesaamist.

10.4 Mulieres OÜ ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena.

11. Kliendi isikuandmete töötlemine

11.1.     Mulieres OÜ töötleb kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Isikuandmete töötlemise protsessi täpsem info siin lehel.(link)

11.2.     Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse kliendilt e-poe konto registreerimisel ja/või tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).

11.3.     Mulieres OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid tellimuste täitmiseks (sh tellimusega seotud teadete edastamiseks), toodete eest tasumiseks, toodete kättetoimetamiseks, pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.

12. Vaidluste lahendamise kord

Kui kliendil on Mulieres OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile mulieres@mulieres.eu või helistada telefonil: 60 49 838. Kui Klient ja Mulieres OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kliendi ja Mulieres OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.